Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020; Với mục đích tạo điều kiện cho Giáo viên gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng lực trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học; việc khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong thực hiện chương trình GDMN; Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng GDMN.

Trường Mầm non Tam Quan Nam đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019 theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Ngày 19/11/2018, Trường Mầm non Tam Quan Nam đã tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 nhằm đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong quá trình tổ chức Hội thi và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Hội thi nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt Nam 20/11. Kết quả đạt được qua Hội thi như sau: Có 20/27 Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp trường, trong đó 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Hội thi GVDG cấp trường thực sự là ngày hội của các cô giáo, góp phần đáng kể vào thành tích nhà trường thiết thực để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sau đây là một vài hình ảnh hội thi GVDG cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường Mầm non Tam Quan Nam