Thực hiện Công văn Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 14/9/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Hoài Nhơn về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021. Ngày 06/10/2020 Trường Mầm non Tam Quan Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao đông năm học 2020 - 2021, qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường trong việc tham gia xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và cùng nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên hàng năm, nhằm để đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc giáo dục năm học trước, mặc khác nghiêm túc rút ra những nguyên nhân của những hạn chế tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của nhà trường đã tham gia Hội nghị trong không khí vui tươi phấn khởi

                                            

 

                                                               

                                           Đoàn Chủ tịch thông qua các báo cáo

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, phương hướng năm học 2020 - 2021. Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, tích cực đưa ra những giải pháp hay óp phần xây dựng phong trào thi đua nhà trường ngày càng vững mạnh hơn.

                      

                                                                                    Ý kiến tham luận của giáo viên

                                                                           

                                                              Ý kiến phát biểu của chuyên viên PGD chỉ đạo Hội nghị

Hội nhị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021. Trường mầm non Tam Quan Nam bước vào năm học mới với khí thể quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.